Giáo án điện tử môn đạo đức

17/03/2009 12:00 Sáng 0 phản hồi

Giáo án điện tử môn đạo đức khối 2:
1.  Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại.
2.  Giữ gìn trường lớp sạch đẹp.
3.  Giúp đỡ người khuyết tật.
4.  Bảo vệ loài vật có ích

Để lại phản hồi của bạn cho bài viết này