Sáng kiến kinh nghiệm

13/03/2009 12:00 Sáng 3 phản hồi

1.  SKKN Luyện từ và câu - GV Nguyễn Thị Tuyết Lan.
2.  SKKN Tập viết – GV Vũ Thị Thu Hà

Tin mới

Để lại phản hồi của bạn cho bài viết này


Sáng kiến kinh nghiệm

13/03/2009 12:00 Sáng 0 phản hồi

SKKN Kỹ năng giải toán cho học sinh – GV Hà Thị Hồng Thái

Tệp đính kèm

12369135677030_KI_NANG_GIAI_TOAN_CHO_HS_LOP_3
File: 12369135677030_KI_NANG_GIAI_TOAN_CHO_HS_LOP_3 (83 kB)

Tin mới

Để lại phản hồi của bạn cho bài viết này


Sáng kiến kinh nghiệm

13/03/2009 12:00 Sáng 0 phản hồi

1.  SKKN môn Toán khối 4
2.  SKKN môn Tiếng việt khối 4

Tin mới

Để lại phản hồi của bạn cho bài viết này


Sáng kiến kinh nghiệm

13/03/2009 12:00 Sáng 0 phản hồi

Sáng kiến kinh nghiệm môn Toán

Tệp đính kèm

12369148554680_SKKN__phan_so_lop45.doc
File: 12369148554680_SKKN__phan_so_lop45.doc (574 kB)

Tin mới

Để lại phản hồi của bạn cho bài viết này


Sáng kiến kinh nghiệm

13/03/2009 12:00 Sáng 2 phản hồi

Chia sẻ

Tác giả:

admin

Sáng kiến kinh nghiệm khối 1 với đề tài “Công tác chủ nhiệm lớp 1″

Tệp đính kèm

12369127086560_Chu_nhiem_1.doc
File: 12369127086560_Chu_nhiem_1.doc (82 kB)

Tin mới

Để lại phản hồi của bạn cho bài viết này


CAPTCHA Image

Các tin khác